CB Jilemnice-Ikonka pro Vás


Free PHP Scripts from the PHP Junkyard

Objevte znovu web

Powered by phpBB2

Parabola.cz

Hostuji na Otoman.cz

Zive.cz

Meteocentrum - vše o počasí

www.toplist.cz

google.com
Technika SSB na mikrovlnných pásmech - Díl 11.
@ OK1AIY
____________


Vylepšení starších zařízení pro pásmo 122 GHz
Dalším vylepšením soustavy pro pásmo 122 GHz bylo použití GPS pro zlepšení stability a hlavně zajištění přesného kmitočtu transvertoru. Protože nebylo jisté, jestli se neobjeví nějaké problémy, provedl jsem celou rekonstrukci jako rychle přepínatelnou do původního stavu. Důvodů bylo několik, ten poslední (úsměvný) byl ten, aby bylo zařízení funkční, kdyby GPS někdo „vypnul“... Taková legrace se snad ani stát nemůže, ale byly i jiné důvody. Základní oscilátor typu DF9LN je dostatečně stabilní pro běžný provoz. Znalost přesného kmitočtu ale dává jistotu v případě slabých signálů a laborování (kdy je ve hře více faktorů ), že bude o jednu „neznámou“ méně. Aby bylo možné rychlé porovnání, bylo třeba, aby jak oscilátor DF9LN, tak i GPS pracovaly stále, tedy bez vypínání. Ukázalo se, že přepínat výstupy z oscilátorů páčkovým přepínačem asi nepůjde a nakonec to vyřešilo koaxiální relé pro mikrovlny, které mělo dostatečnou izolaci, aby signál do dalšího násobiče šel vždy jen ten jediný potřebný. K tomu bylo nutné ještě nastavit z Bodnara tu nejmenší úroveň a ještě zařadit další útlum asi 10 dB, aby signál byl na úrovni asi 1 mW jako z druhého oscilátoru. Je to patrné na obr. 438 a 439.

Součástí experimentování bylo i zkušební zařazení filtru (nastavitelného v rozsahu asi 100 až 150 MHz, obr. 440) za účelem odfiltrování okolních kmitočtů, které Bodnar rovněž produkuje, ale nakonec to nebylo zapotřebí... Ještě malý detail k výstupnímu kmitočtu. Jestliže se použije mezi- frekvenční kmitočet např. 433 MHz, není to pro Bodnara „celistvý“ dělicí kmitočet, a výsledné LO bude o nějakou stovku Hz jiné. Protistanice použije třeba jinou mezifrekvenci s jiným dělením a byla by náhoda, kdyby kmitočty padly přesně na sebe... Základní kmitočet (kolem 141 MHz) se zde násobí 864x, takže odchylka 1 Hz zde odpovídá 0,864 kHz na výstupu... Oscilátor Bodnar bývá napájen spínanými zdroji o napětí +5 V, které by mohly způsobit případně rušení. (Pracují na kmitočtu kolem 100 kHz.) Je vhodné namontovat do systému i klasický stabilizátor 7805 a v případě potřeby mít tímto možnost rychlého ověření, zda odtud rušení nepřichází. Není-li tomu tak, přepojte napájení zpět na spínaný zdroj, který se díky vysoké účinnosti nezahřívá, a ušetří tak část napájecího příkonu. Správnou funkci Bodnara indikuje červená svítivá dioda. Abychom ji viděli na předním (v tomto případě na bočním) panelu, použijeme úsek světlovodu potřebné délky.

Obr. 438. Celkový pohled zepředu na transvertor OK1AIY pro pásmo 122 GHz s Bodnarem:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 439. Detail vnitřního uspořádání transvertoru s Bodnarem; pohled shora:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 440. Filtr 100 – 150 MHz za oscilátorem, k Bodnarovi. Nastavitelné cívky jsou z inkurantního zařízení RVG Rafena z bývalé NDR:

Klikněte pro zvětšení


Transvertor VK3CV pro 122 GHz v provedení OK1EM
Další pokračování popisu transvertoru pro 122 GHz od VK3CV ukazuje soubor obrázků od Edy, OK1EM. Je to přímo „koncert“ mechanické i elektronické zručnosti, bez které se ale práce na mikrovlnách neobejde, a pro dosažení dobrých výsledků zde – i na ostatních pásmech to musí takto podobně vypadat.
Je to patrné na obr. 441 až 443. Konstrukce doznala (oproti minulosti) i zásadních změn, které by měly zlepšit vlasnosti na příjímací i vysílací straně. Je to hlavně použití paraboly „ofset“ o větším průměru a umístění ozařovače nejkratší cestou do ohniska. Oproti středové parabole odpadne vedení signálu několik cm dlouhým úsekem vlnovodu, které není beze ztrát, a také transvertor nestojí vlně v cestě... Na obr. 444 rovněž upoutá mohutný dalekohled. Je patrný i masivní držák s křídlovou matkou, umožňující nastavení „na hrubo“; jemné dostavení je pomocí šroubů pod umělohmotnými krytkami na samotném „puškohledu“. V ovládací skříňce je kromě přepínače funkcí ještě zdroj 5 V a 3,3 V pro napájení celé soustavy. Jednotlivé díly jsou dobře patrné na obr. 445. Červená skříňka slouží pro měření polohy, má svoji vnitřní baterii a je odnímatelná. Je to vlastně elektronická vodováha, která je elegantnější než „bublinka v trubičce“... Na obr. 446 a 447 je ukázka praktického nastavení ozařovače do ohniska paraboly pomocí slunečních paprsků, které se odrážejí od zkusmo nalepených dílů hliníkové fólie. Další nové podstatné informace jsou na následujících stránkách:


Obr. 441. Zařízení pro pásmo 122 Ghz OK1EM podle VK3CV, pohled zepředu:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 442. Transvertor VK3CV namontoval Eda na zcela nový stativ:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 443. Transvertor VK3CV, pohled na ovládací skříňku:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 444. Pohled z druhé strany, dalekohled vzadu:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 445. Pohled na Edův nový transvertor VK3CV z boku:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 446 a 447. Test paraboly ofset OK1EM pomocí Slunce:

Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení


Konstrukce zařízení VK3CV pro 122 GHz na Moravě
Od posledního popisu, kde bylo představeno nové zařízení VK3CV od Edy, OK1EM, uběhl již nějaký čas a konstruktéři zase o něco pokročili. Také se zlepšilo počasí, takže bude možné provést další praktické pokusy v terénu. Díky Matějovi, OK1TEH, přišly objednané součástky, takže se postupně na všechny zájemce dostalo a někteří mají v provozu již druhé funkční zařízení. Na několika dalších soupravách pracují kolektivně i na Moravě, kde s tímto pásmem již mají zkušenosti z minulých let, jak jsme již ukázali v našem seriálu.
Petr, OK2ULQ, Milan, OK2IMH, a Pavel, OK2VJC, pracují (jak čas dovolí) na třech dalších soupravách; Boris, OK2QW, má už zařízení hotové, dodané přímo z Austrálie.
Následují obrázky jednotlivých dílů z různých pohledů, rovněž i funkční sestava OK2VJC.
Na obr. 448 a 449 je osazená základní deska pohledem z obou stran. Zapájení vyžaduje velký kus šikovnosti (aby to také nějak vypadalo). Petr, OK2ULQ, to pájel pod mikroskopem – jestliže je poblíž někdo, kdo to dělá „profi“ a je na sériovou práci zařízen, vyplatí se to svěřit jemu.

Milan, OK2IMH, k tomu píše:
„Osazení radarových čipů (všech 4 kousků, ale nic jiného!) jsem nechal udělat u kamaráda, kterého živí opravy notebooků; má s takovými součástkami mnohem víc zkušeností než my všichni dohromady. Vzhledem k ceně jsem nechtěl riskovat. Dnes bych si na to ale klidně troufnul, mám pájecí stanici se spodním předehřevem, horkým vzduchem i pájecím perem. Ostatní součástky jsme pájeli sami (procesor, syntéza, rezistory, kondenzátory atd.). Na obr. 450 je základní deska s ozařovačem, vlastně přesně vyrobenou ,hornou’, umístěnou do ohniska parabolické antény. Těchto dílů je vyrobeno několik, ten nejlepší pak zůstane (obr. 451). Na obr. 452 a 453 je sestava Petra, OK2ULQ, před zašroubováním do skříňky. Na obr. 454 vidíte sestavu Pavla, OK2VJC. Za pozornost stojí vlevo ležící deska. To celé je přijímač GPS, ze kterého Pavel bere sekundové impulsy (PPS = puls per second) pro synchronizaci oscilátoru.Oscilátor je originál v SMD provedení, GPSka dává pulsy, pomocí kterých procesor dolaďuje ten oscilátor a drží ho na přesné frekvenci. SMA konektor je pro GPS anténu.To černé kulaté je baterie CR2032, která ,drží’ nastavení GPSky. Originální malinká baterie, která je součástí přijímače GPS, totiž byla defektní. Na obr. 455 je celek zpola zasunutý do skříňky, vpravo je elektretový mikrofon pro modulaci FM.“
(Poděkování Milanovi, OK2IMH, za fotografie a objasnění detailů.)

Obr. 448. Osazená základní deska, pohled ze strany IO:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 449. Osazená základní deska, pohled ze strany ostatních součástek:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 450. Základní deska s namontovaným ozařovačem:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 451. Další provedení antény:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 452. Zařízení VK3CV v provedení OK2ULQ:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 453. VK3CV od OK2ULQ. Deska před zašroubováním do skříňky:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 454. Zařízení VK3CV od OK2VJC. Vlevo je díl s GPS:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 455. VK3CV od OK2VJC. Deska částečně ve skříňce. Vpravo mikrofon pro FM modulaci:

Klikněte pro zvětšení


Další pokusy s transvertorem VK3CV na Moravě
Na obr. 456 a 457 je provedení od Borise, OK2QW, s provizorní anténou. Pro první pokusy je to plně dostačující, správný (parabolický) profil dna použité nádobky je na kmitočtu 122 GHz srovnatelný s půlmetrovou parabolou pro pásmo 3 cm.

Boris, OK2QW, o tom píše:
„Loni jsem dosáhl také dík Matějovi, OK1TEH, na jednu z těch osazených destiček VK3CV na 122 GHz a asi během týdne jsem to dorazil do stavu, že se na to zkoušelo spojení s Pavlem, OK2VJC. Nápad na anténu jsem nosil v hlavě podle vyprávění (také asi před 20 léty), kdy nějaký ham (DL?, PA?, OZ?) měl na hamfestu v klopě saka anténu – dno plechovky od piva včetně ozařovače (pro pásmo 76 GHz). Takže u mě volba typu antény pro první pokus byla jasná... Byla to plechovka od coly (v Albertu byla zrovna na toto balení coly akce J), a než jsem ji rozřízl, tak jsem ji vypěnil PUR pěnou (dno se nezbortilo). Celkem to fungovalo dobře. Pak jsem pořídil ofsetku Opticum Camping 35 pro satelitní příjem v kempu (tip od OK1EM), puškohled na stativ a to už je serióznější práce. Na obr. 458 je již namontovaná zmíněná ofsetka. Je dodávaná v plastovém kufru ležícím vedle na stolku.“
Na dalších obrázcích (obr. 459 až 461) jsou různé pohledy na zařízení OK2QW a OK2VJC při pokusech. První víkend v červnu se také konal Mikrovlnný závod. Boris o tom píše: „V proběhlém Mikrovlnném závodě Pavel, OK2VJC, v neděli ráno naložil zařízení pro 122 GHz, přibalil ještě 47 GHz a vydal se na elektrokole pod Palkovické hůrky. Stál nad kapličkou u silnice mezi Palkovicemi a Chlebovicemi (JN99DP). My byli na ploché střeše paneláku, ve kterém sídlí náš radioklub OK2KQQ, lokátor JN99DQ (obr. 462). Spojení na 47 GHz se udělalo okamžitě, SSB 59 / 59. Po pečlivém směrování na 122 GHz nás nejdříve zaslechl Pavel. U nás byl signál slabší – síla kolísala asi od 559 po 599. Tak proběhlo spojení na vzdálenost asi 5,3 km. Osobně si myslím, že kolísající síla signálu byla způsobena měnící se vlhkostí vzduchu. Trasa signálu byla poblíž přehrady Olešná a v době spojení bylo slunečno (občas přešel menší mrak) a silný vítr. Ten asi nepravidelně zavál do trasy spojení větší vlhkost z vodní hladiny. Pavel pak vytáhl staré zařízení 122 GHz a opět nás poslouchal podstatně lépe. V Mikrovlnném závodě jsme měli volací značku OL7Q.“
Upřesnění: Ten ham s anténou na klopě byl ON6UG na „Týdnu dánské mikrovlnné aktivity“ v r. 1995, organizovaném OZ1UM a firmou PROCOM.

Obr. 456. Borisovo zařízení v autě při prvních pokusech s transvertorem VK3CV:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 457. Detail zblízka, provizorní anténa tvořená dnem plechovky od coly:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 458. Borisův transvertor VK3CV opatřený již ofsetovou anténou:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 459. Pohled na zařízení OK2QW ve fázi pokusů:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 460. Pohled z boční strany – pokusy s OK2VJC:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 461. Zařízení Pavla, OK2VJC, při pokusech s Borisem, OK2QW:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 462. OK2QW s transvertorem na střeše paneláku:

Klikněte pro zvětšení


Tento článek vyšel také v tištěné podobě v časopisu Praktická elektronika a zde byl zveřejněn se souhlasem redakce.


Související články:


Zdroj informací a podklady k článku: OK1AIY , foto : OK1UFL