CB Jilemnice-Ikonka pro Vás


Free PHP Scripts from the PHP Junkyard

Objevte znovu web

Powered by phpBB2

Parabola.cz

Hostuji na Otoman.cz

Zive.cz

Meteocentrum - vše o počasí

www.toplist.cz

google.com
Mikrovlnná technika pro pásmo 145 a 241 GHz
@ OK1AIY, OK1UFL
____________Přesný kmitočet je 145.152 GHz - vlnová délka 2.06 mm a 241.920 GHz - vlnová délka 1.24 mm. Jak konstrukce transvertorů, tak i metodika spojení pro 145 i 241 GHz je prakticky stejná, takže popis je pro obě pásma společný. Radioamatérské pásmo 145 GHz bylo ještě před dvěma roky další v řadě mikrovlnných pásem. Zařízení jsme vyrobili s OK1UFL v roce 2002 a ještě stihli vyzkoušet několik spojení. Kmitočet 145.152 GHz nebyl náhodný, je to 24192 x 6. V minulosti (již dosti dávné) když byla amatérská pásma projektována se počítalo s jistou návazností. V některých případech se volila tak, aby harmonické kmitočty (násobky) padaly zase do harmonických pásem. Jsou to tedy například násobky:

144 x 3 = 432 x 3 = 1296 MHz
144 x 4 = 576 x 2 = 1152 a dále:
1152 x 2 = 2304 MHz
1152 x 3 = 3456 MHz
1152 x 5 = 5760 MHz
1152 x 9 = 10368 MHz
1152 x 21 = 24192 MHz
1152 x 210 = 241920 MHz

V případě, že se násobilo pak stačil jediný oscilátor společný pro více pásem. Později došlo k přesunům z obavy před rušením, protože v blízkosti našich pásem byly televizní a telefonní trasy. Změnil se tedy kmitočet 2304 na 2320 MHz a 3452 na 3400 MHz. Konference IARU ve Vídni roku 2004 provedla řadu změn. Jednou z nich bylo i zrušení pásma 145 GHz a vzniklo několik dalších jak je patrné z následující tabulky :

Klikněte pro zvětšení

Pásmo 145 GHz je již velmi náročné na elektrické i mechanické provedení. Bylo potřeba hodně času a experimentů jak v dílně, tak i v terénu. To ukazují následující obrázky :

Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení

První pokusy probíhaly na krátkou vzdálenost jen několika metrů a po hrubém nastavení subreflektoru antény se pak vzdálenost zvětšovala. Ještě na vzdálenost 1.2 km bylo možné spojení provozem SSB s dobrou stabilitou. S danými možnostmi to byl vlastně úspěch, byli jsme prakticky jediní, kteří tam dělali spojení. Pásmo 145 GHz však dnes již patří minulosti.
S pásmem 241 GHz byla situace ještě podstatně obtížnější. Zařízení je koncipované podobně jako u předchozích 145 nebo 76 GHz. Blokové schéma je na následujícím obrázku :

Klikněte pro zvětšení

Mechanické díly konstrukce navrhnul OK1UFL s ohledem na dostatečnou mechanickou pevnost, skladnost při transportu a funkčnost při provozu. Parabolická anténa PROCOM o průměru 250 mm sice není velká, ale vlna se do ní vejde v případě pásma 145GHz 121x, což odpovídá srovnání s parabolou o průměru 3.6 m pro pásmo 3cm a v případě pásma 241 GHz dokonce 201.6 x, což odpovídá ve srovnání s 3cm parabole dokonce 6-ti metrové. Je tedy nezbytné nasměrovat se dostatečně přesně a tak je dalekohled nezbytným doplňkem. Rovněž správnému ozáření paraboly musí být věnována péče. Vlnovod tvoří trubka o vnitřním průměru 1.4 mm ( 0.8mm v případě pásma 241 GHz ) ozařující subreflektor určitého průměru, ze kterého se vlna odrazí a ozáří optimálně celou plochu paraboly. Toto je patrné z následujících obrázků :

Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení

Popsaný transvertor dává opravdu nepatrnou úroveň signálu, o výkonu tu už nemůže být ani řeči, a tak překlenutá vzdálenost se počítá již jen na desítky či jednotky metrů.

Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení

Tady zatím končí experimenty pro autory série prvních SSB spojení na mikrovlnných pásmech ...


Zdroj informací: OK1UFL, OK1AIY