CB Jilemnice-Ikonka pro Vás


Free PHP Scripts from the PHP Junkyard

Objevte znovu web

Powered by phpBB2

Parabola.cz

Hostuji na Otoman.cz

Zive.cz

Meteocentrum - vše o počasí

www.toplist.cz

google.com
Technika SSB na mikrovlnných pásmech - Díl 9.
@ OK1AIY
____________


Pásmo 3400 MHz (9 cm)
Pro radioamatérské experimentování bylo uvolněno 19. 7. 2000
V seznamu pásem pro radioamatérský provoz bylo kdysi možné nalézt i pásmo 9 cm. První spojení u nás bylo uskutečněno 25. června 1955 v Brně mezi stanicemi OK2KBA a OK2KBR. (Patrně to bylo i první spojení v Evropě; v USA již v r. 1947 navázali W6IMZ a W6IFE/p spojení na vzdálenost 32,5 km.) Konstruktéři J. Janata a B. Pravda popisují provedení transceiveru v AR 8/1955 a je uvedeno i na stránkách OK2KKW :

Jedna z mála elektronek použitelných v té době byla majáková trioda 2C40 (RCA). Později ji vyrábělo několik firem pod označením EC560 (v NDR) a 6C5D v SSSR a po mnoho let byla v četných VKV zařízeních (obr. 319). Jako příklad lze uvést vstupní zesilovač (obr. 320) u zde často citovaného zařízení RVG 958 – výrobku RAFENA Radeberg (NDR), které bylo až začátkem 80. let nahrazeno modernějším systémem. Tolik z historie.
Kmitočty v oblasti 2 až 8 GHz jsou z mnoha hledisek velmi vhodné – např. nepodléhají meteorologickým vlivům v porovnání s kmitočty vyššími a v těch minulých dobách byla také snadnější výroba potřebných technologií. Pracovaly tu televizní i jiné spojové trasy, takže po mnoho let pak byla pásma 9 cm (a dříve i 6 cm) radioamatérům „zapovězena“. V r. 1999 proběhla informace o možném uvolnění v budoucnu, a bylo proto zapotřebí rychle nějaké zařízení zhotovit. V tomto období se už pracovalo na popsaných 145 GHz a ve výrobě byla i třetí generace transvertorů pro pásmo 24 GHz, protože přicházely nové, lepší součástky a bylo zapotřebí modernizovat. A právě subharmonický směšovač od DB6NT v pásmu 24 GHz prokazoval vhodné vlastnosti a nabízel se pro adaptaci na pásmo 9 cm. Spolehlivá funkce pro příjem i vysílání, nenáročná konstrukce bez anténního relé a LO na polovičním kmitočtu provedení jednoduchého transvertoru velmi usnadnily. Ozařovač je přes konektor (nebo i přímo) přimontovaný ke směšovači a celek včetně oscilátoru LO umístěn do ohniska paraboly. Pro jednoduchost není použit filtr, takže výkon asi 0,5 mW se rozdělí mezi součtový a rozdílový produkt směšovače. K transvertoru tedy vede jen napájení 12 V a kabel od mf transceiveru. Blokové schéma je na obr. 321 a transvertor zhotovený OK1UFL na obr. 322 a 323. Tab. 3 znázorňuje rozdělení pásma. Tu jsme ale tenkrát k dispozici neměli, takže první zkušební spojení z Benecka na Klínovec proběhlo na kmitočtu 3456 MHz. Následovala nová, zlepšená konstrukce transvertoru již na kmitočtu 3400 MHz připravená na další sezónu roku 2000.

Tab.3. Rozdělení pásma 3400 MHz:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 319. Majákové triody EC560 a 6C5D:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 320. Vstupní zesilovač zařízení RVG 958 z NDR. Za provozu je automaticky dolaďované elektromotorem:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 321.Schéma subharmonického směšovače s ozařovačem pro pásmo 9 cm:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 322. Subharmonický směšovač pro 9 cm s ozařovačem ze strany součástek:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 323. Subharmonický směšovač pro 9 cm s ozařovačem ze strany spojů:

Klikněte pro zvětšení


Další konstrukce transvertorů pro pásmo 3400 MHz (9 cm)
Nová generace transvertorů již obsahovala zesilovače na přijímací i vysílací straně. V časopisech už byly popsané konstrukce podobné těm pro pásma 6 nebo 3 cm, ale ta od DC0DA byla tak jednoduchá a funkční dík použitému subharmonickému směšovači pro Rx i pro TX, že nakonec zůstalo u ní. Nové transvertory jsou na obr. 324 a 325. Na dalším obr. 326 je narychlo zhotovený ozařovač z plechovky od kakaa, která náhodou zrovna svými rozměry „odpovídala“, a je přidrátován ke stávajícímu ozařovači pro 6 cm. Nosné raménko je pohyblivé, takže je možné v případě potřeby přihnout do ohniska potřebný ozařovač. Jako správné provizorium to k plné spokojenosti slouží již 20 let.
Další pokus byl u příležitosti nějakého VKV závodu opět z Klínovce na Benecko, kde se zlepšení velmi příznivě projevilo. Vyměnil jsme si reporty i s DB6NT, za což se příslušným institucím dodatečně omlouvám (pásmo u nás tehdy ještě nebylo povoleno)... Zařízení jsme s sebou vzali i na Polní den 2000 pro případ, že by mohlo být začátkem měsíce uvolněno – jak tomu bylo dříve v pásmu 6 cm, ale stalo se tak až 19. července, a že bychom mohli mít dříve nějaké zvláštní povolení, to jsme ani netušili. Dalším zlepšením bylo použití laminátové paraboly o průměru 1,7 m od spojového zařízení TESLA MT11 z roku 1962, o které se znalci zrovna moc uctivě nevyjadřovali, ale při zlepšených tropo podmínkách nebo RS s ní byla – jak se říká „radost pracovat“. K „originál hokejce“ pro 3 cm jsou z vrchní i spodní strany doslova „přismoleny“ ozařovače pro 6 a 9 cm a v případě potřeby lze knoflíkem pro změnu elevace ±6 °nastavit přesně do ohniska potřebný ozařovač (šilhající parabola). Většinou to ale nebylo zapotřebí a spojení proběhlo rychleji, než by se něco dotahovalo.
V roce 2001, kdy byla sestava na obr. 327 instalovaná na Benecku, již dobré tropo podmínky nebývaly tak často, takže nové země se jaksi „nehrnuly“. Na obr. 328 je QSL od PA5DD za první spojení s Holandskem. Čtenáři znají jeho stránky z internetu. Na obr. 329 je QSL-lístek od OK1UFL za první spojení OK – SP v pásmu 9 cm. V sousedním Rakousku bylo pásmo 9 cm uvolněno ještě mnohem později... (obr. 330).

Obr. 324. Transvertor pro pásmo 9 cm 2. generace, OK1AIY (rok 2000):

Klikněte pro zvětšení

Obr. 325. 9cm transvertor 2. generace OK1UFL:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 326. Ozařovače pro 9 a 6 cm na výkyvném rameni v ohnisku paraboly průměr 75 cm:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 327. Laminátová parabola o průměru 170 cm pro pásma 3, 6 a 9 cm se stativem na Benecku v zimě 2001 :

Klikněte pro zvětšení

Obr. 328. QSL-lístek za první spojení OK – PA v pásmu 9 cm:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 329. QSL za první spojení OK – SP:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 330. QSL za 1. QSO OK – OE v pásmu 9 cm. Na druhé straně je datum 1. 9. 2015, výkon 22 W a průměr paraboly 3 m :

Klikněte pro zvětšení


Další konstrukce transvertorů a majáků pro pásmo 9 cm
Za uplynulých 20 let konstruktéři zhotovili mnoho funkčních zařízení i pomůcek (majáků) pro úspěšnou práci v pásmu 9 cm. Představovalo to jako na všech ostatních pásmech značné množství práce, a tak připomeňme alespoň některá z nich. Jedním z prvních byl jako vždy Milan, OK1JHM, jeho transvertor je na obr. 331 a 332. Jako další je v sestavě pro pásma 23 až 3 cm s jednou parabolickou anténou a kombinovaným ozařovačem (PE-AR 7/2015, třetí str. obálky). Další dokonalý transvertor pro 9 cm je od Mirka, OK1DGI. Pečlivé provedení je na obr. 333 a 334 a celková sestava je určena pro montáž na stožár RK OK1KKD.
V popisovaném období již bylo možné opatřit vyřazené (nebo i zcela nové) profesionální zesilovače různých velikostí poskytující výkon jednotky až desítky wattů. Podle typu bylo napájecí napětí 12, 18, 24 nebo 28 V (u některých ještě „minus“ 12 V). Ovládání bývá kladným napětím 3 – 12 V nebo připojením příslušného pinu „na zem“. Výstup je ošetřen izolátorem a na vývodu označeném jako „monitor“ je možné indikovat výstupní výkon. Buzení bývá 1 mW (0 dBm), ale i menší (podle typu). Některé pracují ve třídě A, některé ve řídě B, takže odpovídající chladič je nezbytnou součástí. Takový zesilovač má u svého transvertoru Petr, OK2STV, na obr. 335. Podobné jsou také v majácích. Na obr. 336 je 9cm maják OK0ER, který zhotovil Petr, OK2ULQ, a o něco menší je i v majáku OK0EA (obr. 337). Budič je podobný i v OK0EL (obr. 338 a 339), a protože tento byl zhotoven jako první, žádný zesilovač nemá. U těchto zařízení je třeba na výstup zařadit filtr – u zmíněných profi Pa tuto funkci zastane cirkulátor, který zamezí průniku jiných signálů „zvenku“ do PA (např. od VKV FM rozhlasu). Vysměšované signály (řádu mikrowattů) jsou pak znovu vyzářeny a mohou způsobit rušení ostatních komunikačních prostředků, kterých bývá zpravidla v okolí hodně.

Obr. 331. Transvertor OK1JHM 1. generace pro pásmo 9 cm (3400 MHz):

Klikněte pro zvětšení

Obr. 332. Tentýž transvertor OK1JHM, pohled na spodní stranu bloku:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 333. 9cm transvertor OK1DGI; ze strany součástek:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 334. 9cm transvertor OK1DGI; ze strany filtrů:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 335. Transvertor pro 9 cm Petra, OK2STV. Zesilovač je od firmy Stealth typu SM34-37-43L:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 336. OK0ER, nový maják v pásmu 9 cm z dílny Petra, OK2ULQ:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 337. Maják OK0EA na 9 cm s výkonovým zesilovačem a zdrojem, pohled shora:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 338. Budič majáků OK0EA a OK0EL na desce DF6VB:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 339. Pohled dovnitř majáků OK0EA a OK0EL na upravené desce DF6VB:

Klikněte pro zvětšení


Konstrukce HR3A
Při konstrukcích zařízení pro mikrovlnná pásma uvítají tvůrci příležitost využít nějaký díl z již odloženého „profesionálního produktu“ nebo po úpravách použít zařízení celé. Pravdou je, že se občas taková příležitost naskytne, a je-li to jen trochu technicky možné, stojí za to tu práci tomu věnovat a s podstatně nižšími náklady se k funkčnímu celku dopracovat. Taková příležitost se naskytla u profizařízení AIRSPAN AS4000 z Anglie, které sloužilo až do konce devadesátých let v sítích různých regionálních poskytovatelů pro přenos dat.
Zařízení odkoupené z nerealizovaného cizího projektu ve firmě B PLUS Tv a. s. v Klimkovicích upravili pro radioamatérské použití. Návrh rekonstrukce mikrovlnného spoje (obr. 340), včetně „výroby“ asi deseti kusů transvertorů pochází z hlavy a rukou Milana, OK2MMO. Na testování prototypu a betaverzí se podílel Olda, OK2ER, a Jarda, OK2VLT. (Olda, OK2ER, se dokonce na čas přestal věnovat KV, k nimž se ale přes magnetické smyčkové antény oklikou vrátil.) Stavebnici transvertoru HR3A s úplným popisem úprav dodala na trh firma B PLUS TV a. s.
Nekomerční propagace transvertoru HR3A v radioamatérské komunitě se chopil OK1VM spolu s OK1EM, kteří stavebnici pro další SHF provozáře zprovozňovali (obr. 341). Rekonstruované zařízení mělo v přední části panelu i anténu flat a jako kompaktní blok s možností rychlé montáže na stožár bylo velmi dobře funkční (obr. 342). Obdivuhodná je citlivost a stabilita. Výkon 100 mW není současným pohledem – jak se říká – „nic moc“, ale je až neuvěřitelné, jaká spojení s ním lze dosáhnout. Výrazné zlepšení přináší umístění HR3A do paraboly, nejlépe ofset (obr. 343 a 344). Správnou polohu několik centimetrů od ohniska směrem k parabole je třeba nastavit zkusmo, jak je patrné na obrázku OK1VM a OK1EM (obr. 345). Deset dB navíc na prázdném pásmu 3,4 GHz určitě není k zahození. Řešení jednoduchého „posílení“ výkonu i šumového poměru navrhli a vyzkoušeli poprvé OK2MMO a OK2ER. Olda, OK2ER, takto koncipovaný transvertor úspěšně používal během svého krátkého odskočení do sféry SHF kontestů (obr. 346, 347 a 348).

Obr. 340. Celý transvertor je na jedné desce:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 341. Praktické zkoušky v terénu – OK1EM a OK1VM, Cínovec 2009:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 342. Pohled na HR3A ze strany montáže na stožár:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 343. Umístění transvertoru HR3A do ohniska paraboly :

Klikněte pro zvětšení

Obr. 344. Držák transvertoru HR3A s možností nastavení správné pozice podle OK1VM :

Klikněte pro zvětšení

Obr. 346. Olda, OK2ER, při UHF/SHF závodě:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 347. Praktické zkoušky se zařízením HR3A na střeše karavanu:

Klikněte pro zvětšení


Ještě k HR3A a první spojení EME v pásmu 9 cm u nás
Rekonstrukce jakéhokoliv „profi“ zařízení pro radioamatérské použití je vždy pracná záležitost a těm, kteří se do toho pustí, patří upřímný obdiv. Už jen ta představa, že věc, která by se jinak zahodila, může dál někomu sloužit, dává tvůrcům dobrý pocit – v tomto případě Milanovi, OK2MMO, a Jardovi, OK2VLT (obr. 348 a 349). Podobných „linků“ pro pásmo 9 cm bylo od různých firem v minulosti v provozu jistě víc. Postupem času byly nahrazovány výkonnějšími v objemu přenesených dat a prakticky „ze dne na den“ skončily ve šrotu. S každým vyřazeným novějším typem by byla rekonstrukce obtížnější, protože součástky jsou drobnější a orientace na desce s plošnými spoji nesnadná. Mezi radioamatéry je vžitý termín – že deska vypadá jako „hrubší smirkový papír“ a ve šrotu je nejcennější jen ta hliníková skříňka s chladičem...
Myšlenka udělat celý transvertor vlastnoručně doma bývá po zralém uvážení „zaplašena“ a končí objednávkou u DB6NT – doma se to pak už jen „sešroubuje“. Platí to nejen pro díly na komunikaci „tropo“, ale hlavně v konstrukcích pro provoz EME, kde zbývá ještě hodně komponentů, které se běžně neprodávají, a nezbývá, než je udělat doma. Provoz EME v pásmu 3,4 GHz (9 cm) u nás nastartoval Franta, OK1CA, v době, kdy zkušeností ještě mnoho nebylo.

Franta, OK1CA, k tomu píše:
„Po uvolnění pásma 3,4 GHz pro radioamatérskou službu v OK jsem začal uvažovat o provozu EME. V té době bylo aktivních jen málo stanic a většina ze severní Ameriky pracovala na kmitočtu 3456 MHz, kde nebylo možno v OK vysílat. V roce 2002 jsem si domluvil první zkoušky s W5LUA provozem crossband; já jsem vysílal na 3400 MHz a poslouchal na 3456 MHz, W5LUA opačně. Používal jsem TRX DB6NT 3400 MHz/145 MHz s externím OCXO a upravil jsem ho tak, že mohl přijímat 3456 MHz na mezifrekvenci 201 MHz. Pro vysílaní jsem používal TRX FT-736R a přijímal přijímačem AR3000 na kmitočtu 201 MHz. Koncový vf zesilovač jsem měl s výkonem kolem 15 W, LNA s ATF36077 a použil jsem 3m parabolu s lineárním ozařovačem. Spojení se podařilo 13. 6. 2002, poslouchal jsem W5LUA 559 a dostal report 549. Bylo to první EME spojení na 3,4 GHz v OK a překlenutá vzdálenost 8580 km byla v té době světovým rekordem na tomto pásmu. V dalších létech se pak ujednotil celosvětově kmitočet pro EME na 3400 MHz a začala se používat cirkulární polarizace.“
Jednotlivé části zařízení jsou na obr. 350 až 353.

Obr. 348. Milan, OK2MMO, při testech transvertoru HR3A s novým majákem OK0EI na 3.4 GHz:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 349. Jarda, OK2VLT, montuje anténní systém na Pradědu:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 350. 9cm transvertor OK1CA pro EME s ozařovačem:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 351. Blokové schéma transvertoru OK1CA pro provoz EME, umožňujícího vysílání na 3400 MHz a příjem na 3456 MHz:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 352. Jedna z antén pro EME OK1CA v pásmu 9 cm:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 353. Franta, OK1CA,u EME antény pr. 10 m:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 354. OK1CA v ham-shacku:

Klikněte pro zvětšení


EME provoz v pásmu 9 cm – zařízení OK1KKD
Transvertor pro provoz EME OK1CA na obr. 350 v PE-AR 4/2020 je co do velikosti srovnatelný s konstrukcemi pro „pozemní provoz“. Je v hliníkové skříni, která je dostatečně vodotěsná a ještě slouží jako chladič pro PA stupeň.
Zde na dalším obr. 355 je zařízení Zdeňka, OK1DFC. Konstrukce je velmi promyšlená – jedna boční strana je uložena na pantech, takže je jednoduše výklopná. To umožňuje se k jednotlivým dílům pohodlně dostat v případě úpravy nebo měření a je přitom dost místa „pro ruce“ i potřebné nástroje. Provoz je možný i v otevřeném stavu, bočnici lze v okamžiku zavřít, a odpadá tak zbytečná manipulace. Konstrukce s pomocí pantů není nová, jsou tak řešena např. složitá zařízení OK2JI a také transvertor pro 70, 23 a 13 cm z roku 1980 popsaný v také na našem webu. Na dalších obr. jsou jednotlivé díly EME soustavy stanice OK1KKD a pečlivost Mirka, OK1DGI, je vidět na každém detailu (obr. 356). Ale vlastní vysílací zařízení je až ta poslední fáze. Vše začíná vhodnou anténou, v tomto případě parabolou o průměru 4,5 m s masivním držákem. Původně sloužila v ČHMÚ k meteorologickým účelům na kmitočtu asi 1500 MHz a byla na střeše ústavu v Praze-Libuši. Kladenští si demontáž a odvoz organizovali sami.

Mirek, OK1DGI, o tom píše:
„Pro montáž na pozemku Petra, OK1FAQ, musel být její nosný díl prodloužen, aby měla náležitý rozhled a nic jí nezaclánělo (obr. 357). Velmi se hodilo, že jeden člen kolektivu je bývalý pracovník Poldi, pro kterého bylo těžké strojírenství denním chlebem. Bylo třeba i podstatných elektrických úprav. Původní řízení bylo nepoužitelné, takže bylo třeba vyrobit zcela nové. Motory jsou DC s permanentními magnety – napájení 28 V/90 A s elektromagnetickou brzdou. Proto ta baterie výkonových FETů na měděné desce ve skříni nového řízení na obr. 358.“

Značné množství práce zabralo celému kolektivu i „usazení“ do pevného základu, aby nedošlo k poškození, příp. destrukci silným větrem (obr. 359). I když je totiž parabola síťová – jako tomu je v tomto případě, silný vítr „ji vidí“ jako plnou. Dík dokonalé obrázkové dokumentaci může čtenář vidět, co je skryté pod zemí (obr. 360 až 362). K celkové sestavě patří i domeček. Ten je na obr. 363 (operátorská místnost uvnitř bude příště). V plánu je ale i další parabola pro kmitočty od 3400 MHz výše. Bude menší, ale s přesnějším ovládáním a „nulovou“ vůlí v ozubeném soukolí. A samozřejmě s příslušným dalším novým domečkem....

Obr. 355. Transvertor pro provoz EME na 9 cm OK1DFC – pohled do strojovny:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 356. Sfázování dvou PA pro EME na 3400 MHz od OK1DGI:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 357. Základ pro tak velkou parabolu musí byt mohutný :

Klikněte pro zvětšení

Obr. 358. Řízení pohybu paraboly. Napájecí zdroj je umístěn odděleně :

Klikněte pro zvětšení

Obr. 359. Montáž antény o průměru 4,5 m vyžadovala kus lidského umu :

Klikněte pro zvětšení

Obr. 360. Stahovací rám základu paraboly:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 361. Rám základu na dně výkopu:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 362. Rám základu naplněný panely:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 363. EME pracoviště OK1KKD u Petra, OK1FAQ, v obci Malé Přítočno u Kladna:

Klikněte pro zvětšení


EME provoz v pásmu 9 cm – zařízení OK1KKD a OK1KIR
V minulém PE-AR 05/2020 je několik obrázků masivního základu anténního systému OK1KKD. Mohutnost základu je lépe patrná ve srovnání se stavitelem Petrem, OK1FAQ, na obr. 365. Další obr. 366 ukazuje dobře a úhledně vybavené pracoviště uvnitř domečku. To vše je nezbytné pro úspěšnou práci jak TROPO, tak i EME.
Celková sestava 9cm ozařovače s transvertorem ve vodotěsném pouzdře umístěná v ohnisku paraboly je na obr. 367. Přelaďování pásem spočívá ve výměně transvertorů. K tomu slouží montážní plošina se zábradlím (obr. 368). Je--li parabola v „parkovací poloze“, je k transvertorům snadný přístup a umožní bezpečnou výměnu. U parabol malých průměrů nízko nad zemí je popsaný úkon snadný, ale u rozměrnějších systémů, kdy je anténa na vyšším stožáru, je nutno použít žebřík, z něhož je možné i spadnout. To se již nejednou přihodilo – dokonce i s tragickými následky...
Takový žebřík je vidět na obrázku anténního systému OK1KIR v jednom z minulých dílů (PE-AR 06/17, s. 40). Zde na obr. 370 a 371 je pohled přímo do ohniska na transvertor OK1KIR pro 9 cm. Ve vodotěsné krabici jsou dva sdružené 45W zesilovače Toshiba. Pro sdružení bylo nutno zhotovit 3dB hybridy, ten výstupní je dobře patrný na obr. 370. V ohnisku je „septum“ zářič pro kruhovou polarizaci, dobře viditelný na obrázku 371. LNA s ochranným relé je v PVC krabici (obr. 372) – relé odepíná vstupní zesilovač při vysílání a je ovládané sekvencerem, zajišťujícím potřebná časová zpoždění. PA má vstup i výstup chladícího vzduchu ze dna krabice, proto je PA šikmo, aby při jakékoliv elevaci při provozu EME nemohla jít dovnitř voda (obr. 372).

Obr. 364. OK7FA = OK1FAQ do závodu:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 365. Petr, OK1FAQ – chvíle oddechu při náročné práci:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 366. Operátorská místnost uvnitř domečku:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 367. 9cm transvertor z dílny Mirka, OK1DGI, a Petra, OK1FAQ, v krytu v ohnisku paraboly:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 368. Montážní plošina pro manipulaci s transvertorem:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 369. Nový domeček pro pracoviště OK1KKD s další parabolou. Ta ještě není namontovaná:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 370. OK1KIR: před ventilátory je patrný sdružovač dvou zesilovačů 45 W:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 371. EME OK1KIR, pohled na ozařovač v ohnisku paraboly:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 372. Pohled na PA stupeň OK1KIR. V PVC krabici je vidět vstupní zesilovač (LNA) s ochranným relé:

Klikněte pro zvětšení


EME v pásmu 9 cm – pohled do Polska
Popisovanou problematikou techniky na mikrovlnách se zabývá již více stanic jak u nás, tak i u sousedů za hranicemi v SP6. Je k tomu zapotřebí nejen odpovídající technické vybavení, ale i vhodný prostor, kde je možné náročné konstrukce realizovat, a hlavně šikovnost a trpělivost. Obr. 373 ukazuje zařízení Stazska, SP6GWB, ve stísněném prostoru „stavební buňky“ na Černej Guře, odkud dělá hezká tropo spojení na všech pásmech od 2 m až po 76 GHz. V domácím QTH v Klodzku buduje pracoviště pro EME; na obr. 374 je koncový stupeň sestávající ze dvou sfázovaných 100W zesilovačů pro pásmo 9 cm, na dalším obr. 375 je namontovaný i transvertor.
Přímo giganticky vyhlížející pracoviště má kolektiv s názvem „Klodzka grupa EME“. Na stránkách PE-AR již o něm byla zmínka u příležitosti radioamatárského setkání (15. – 17. 8. 2014 v Zielenci) a od té doby dochází k dalším zlepšením, které popisují na svých stránkách:

Na obr. 376 je parabola o průměru 6,5 m, do ohniska montuje Andrzej, SP6JLW, z pracovní plošiny transvertor. (Plošina nemá ochranné zábradlí – o to opatrněji je nutno se na ní pohybovat.) Výkonová část transvertoru pro 9 cm je na obr. 377. Jsou to dva sdružené výkonové stupně s výkonem asi 100 W buzené dalším (menším), který dodává potřebný budicí výkon několika desítek mW.
Zapojení je zřejmé z blokového schématu (obr. 378). Pohled na transvertor z boku ukazuje další komponenty, zakroužkovaná krabička (obr. 379) je oscilátor typu DF9LN zhotovený u OK1UFL. Je natolik stabilní, že „snese“ i vysoké nároky kladené na provoz EME. Na dalším obr. 380 je pohled na ozařovač. Kompletní transvertor ve „vodotěsném provedení“ v ohnisku paraboly je na obr. 381. Že je pásmo 9 cm velmi praktické, jsme zjistili již po prvních pokusech a je o tom zmínka v první části v PE-AR 12/2019. Není divu, že je o něj nebývalý zájem v oblasti profesionální komunikace. Doufejme, že se naše vrcholné orgány zasadí o jeho alespoň částečnou záchranu pro radioamatérský provoz a pásmo neskončí jako tuctové WiFi.

Obr. 373. 9cm pracoviště SP6GWB na Černej Guře, JO80JG. Vlevo je transvertor, vpravo napájecí zdroj 3x 5 V/40 A:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 374. Spojení dvou výkonových zesilovačů pro EME v pásmu 9 cm:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 375. 9cm transvertor SP6GWB pro EME 2. generace se dvěma PA bloky Toshiba:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 376. SP6JLW montuje na manipulační plošině transvertor pro 9 cm:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 377. Pohled do výkonové části transvertoru pro pásmo 9 cm:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 378. Blokové schéma transvertoru pro EME v pásmu 9 cm. Konstrukce SP6OPN: 1. Septum ozařovač. 2. Slučovač (rozbočovač) Kathrein. 3. 3dB hybridní slučovač. 4. PA DF1SR 90 W out. (BLF6G38--100). 5. PA Toshiba. 6. LNA DG0VE. 7. LNA. 8. Transvertor DJ6EP. 9. Atenuátor MERRIMAC.R – rezistory 50 W:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 379. Pohled na transvertor z boku, kroužkem označen oscilátor DF9LN od OK1UFL:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 380. Septum ozařovač pro pásmo 9 cm - detailní pohled dovnitř:

Klikněte pro zvětšení

Obr. 381. Septum ozařovač a jeho instalace v ohnisku:

Klikněte pro zvětšení


Tento článek vyšel také v tištěné podobě v časopisu Praktická elektronika a zde byl zveřejněn se souhlasem redakce.


Související články:


Zdroj informací a podklady k článku: OK1AIY , foto : OK1UFL